Nesplněné sny a pracovní portfolio Petra Karkovského

Nejlepší řešení jsou ta nejjednodušší... tak zní heslo PG logistic – poradenské firmy, která je působištěm Petra Karkovského. O práci, životě a názorech tohoto nezávislého senior konzultanta jsme se chtěli dozvědět více, a proto jsme se tohoto odborníka z řad specialistů v oblasti logistiky přímo zeptali, a díky tomu jsme jej poznali blíže. Poznejte ho také.

Petr Karkovský

Kde sbíral Petr Karkovský své zkušenosti

Do roku 2004 působil pan Karkovský ve vrcholovém managementu firem v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží. Jak tento čas hodnotí? Jakých zkušeností zde získaných si cení nejvíce?

„Oblast FMCG je hodně specifická, zejména pak oblast potravin. Pracujete s komoditou s omezenou dobou spotřeby. To vás nutí přemýšlet troch jinak. Celkově to považuji za poučné období života. Pokud se ptáte, čeho si nejvíce cením, tak je to množství získaných zkušeností ze všech oblastí – má cesta k vrcholovému managementu vedla odspodu, a tak jsem měl možnost si vše osahat.“

Naposledy se Petr Karkovský setkal s rychloobrátkovým zbožím při realizaci projektu pro společnost Amylon. Veškeré projekty, které Petr nyní realizuje se týkají už jen oblasti logistiky.

Kde své znalosti uplatňuje Petr Karkovský dnes

V současné době působí tento odborník nejen jako auditor logistiky, ale také jako interim manažer. V jaké souvislosti si jej firmy nejčastěji najímají?

„Jedná se dva případy. Náhrada konkrétní osoby na dobu, než firma nalezne novou. V druhém případě se jedná o implementaci změn, kdy firmě nestačí vlastní zdroje a nový pracovník se nevyplatí.“

Petr Karkovský je také nezávisle spjat s PG logistic – jako nezávislý konzultant specializující se na řízení zásob a plánování a řízení výroby. Dalším jeho úkolem je pak vedení týmu konzultantů v rámci realizovaných projektů. (PG logistic jako celek se zaměřuje na oblast interní logistiky, tedy například na optimalizaci zásob, layoutu výrobních a skladových prostor apod. Najdete zde služby jako logistický audit, řízení projektů změn i tréning a online mentoring.)

Nedostatky firem a jednotlivců z pohledu Petra Karkovského

Jako lektor a auditor logistiky se zaměřením na oblasti interní logistiky, řízení zásob a plánování výroby má Petr Karkovský možnost sledovat nedostatky, které se objevují jak u firem, tak u jednotlivců. A jaké to jsou? Co chybí firmám a jednotlivcům k dosažení většího úspěchu.

„Největší nedostatky – jednoduchá, ale na druhou stranu těžká otázka. Musím to rozdělit. U jednotlivců je to neochota převzít zodpovědnost za své rozhodnutí. U firem je to hodně specifické dle firmy, pokud mám vybrat to nejčastější, tak to bude komunikace.“

5 rychlých otázek na Petra Karkovského

1. V čem spatřujete největší přínos Komory logistických auditorů?

V kvalitě a odbornosti jejích členů.

2. Co vás na vaší práci nejvíce baví?

Je to různorodost a to, že se člověk s každým projektem posune dál.

3. Logistika dnes, jaké jsou v logistice trendy podle vás?

Zjednodušovat a automatizovat.

4. Kde vidíte největší plusy a mínusy českých firem z pohledu logistiky?

Obrovským plusem je to, že řada firem už dnes chápe logistiku trochu jinak. Moderní logistika vlastně firmu „řídí“, mínus je to, že to ještě někomu nedošlo.

5. Platí stále, že je logistika na okraji zájmu vrcholových manažerů, nebo se situace mění?

Doba se mění. Vrcholový manažer dnes chce funkční logistiku.

Cíle, nesplněné sny a zájmy Petra Karkovského

Člověk má chuť se neustále posouvat a jinak tomu není ani u Petra Karkovského. Zeptali jsme se jej, zda existují ještě nějaké profesní cíle, které by si chtěl splnit, a odpovědí nám bylo:

„Určitě jsem ještě nedosáhnul všech cílů. Pokud jde o profesní cíle, aktuálně pracuji s kolegy na jednoduchém nástroji pro podporu řízení zásob. Do tohoto nástroje se snažím vložit všechny doposud získané zkušenosti a následně jej chci nabídnout lidem.“

Nesplněný sen: Jednou chci otevřít kavárnu a připravovat tam dobrou kávu.

A když zrovna není Petr Karkovský ve víru logistiky a vzdělávání, najdeme jej v zimě na běžkách a v létě na kole. V meziobdobí pak v kavárnách s knihou v ruce.

Stále se nám ukazuje, jak je logistika krásný obor. S každým rozhovorem se dovídáme nové věci a každý odborník nám umožňuje nahlédnout na logistiku jiným úhlem pohledu. Věříme, že i pohled Petra Karkovského vám přinesl něco nového.

Čtete také: Ivan Škalda vypráví svůj příběh o logistice

 

zpět na seznam článků