Supply Chain Management podle Aleše Mandáka

Problematika Supply Chain není složitá, použijte selský rozum a mnohdy máte vyhráno,“ to je motto Ing. Aleše Mandáka, Supply Chain Management konzultanta, který se věnuje projektovému řízení a reportingu v rámci mezinárodních společností a vedení a řízení větších organizačních celků. Má za sebou mnoho zkušeností, a proto jsme se jej zeptali na několik otázek, mezi které patří například – co firmy v logistice nejčastěji podceňují, o co jej firmy jako freelance konzultanta nejčastěji žádají a na jakém zajímavém projektu nyní pracuje.

Aleš Mandák, člen KLA a specialista na Supply Chain Management

Proč právě obor Supply Chain Management

Ing. Mandák pracoval ve velkých společnostech jako jsou Unilever ČR, HAMÉ, Meopta-Optika s.r.o. a další. V každé z nich působil na poli Supply Chain Managemantu a mohl pronikat stále více do hloubky této problematice. Vedle toho pak naopak předával své mnohaleté zkušenosti jim a posouval je kupředu.

Svou zálibu v oboru Supply Chain Management popsal Aleš Mandák takto: „Obor Supply Chain Management je natolik komplikovaný a zároveň jednoduchý, že mne již od počátku zaujal, proto se jím celou svou profesní kariéru zabývám. Jednotné metody lze uplatnit jak v retailu, tak i v prostředí diskrétních výrob. Principy, metody a nástroje jsou stejné, použitelné téměř ve všech oblastech a situacích. Jde o to vybalancovat mix nástrojů, korelující s vizí a misí společností, ale především zapojení selského rozumu. Tyto momenty mě motivují poznat svůj obor do detailu a sdílet mé zkušenosti výše uvedeným společnostem.“

Diference mezi českými a zahraničními firmami na poli projektového řízení a reportingu

Aleš Mandák se věnuje projektovému řízení a reportingu v rámci mezinárodních společností. Zajímalo nás proto srovnání českého a zahraničního prostředí z jeho pohledu. „Výhodou českých firem je velká flexibilita, okamžité rozhodovací mechanismy. Zahraniční firmy mají zase kapitál, často větší dlouhodobější koncepčnost. Jsem velmi rád, že mohu své znalosti využívat napříč spektrem a využívat znalost obou prostředí,“ zhodnotil Ing. Mandák.

Aleš Mandák, člen KLA

Jaké mají firmy nedostatky v oblasti LEAN, nákupu a mapování procesů a toků

Ing. Mandák se zabývá problematikou LEAN, nákupem, mapováním procesů a toků a mnohými dalšími zajímavými, a především užitečnými metodami. Někdy je však problém s tím, aby si firmy uvědomily, že jim to skutečně pomůže. „LEAN je nikdy nekončící spirálou neustálého zlepšování a zlepšování svých procesů. Plýtvání se děje všude. Jsem velmi rád, že již mnoho firem tuto skutečnost pochopila a hledá skryté rezervy právě u sebe. Víte, ono ukázat na nedostatečné a chybné procesy u sebe ve společnosti je nepříjemné, konfrontující a nepopulární. Kdo nepřijme kontinuální zlepšování a eliminaci plýtvání jako nedílnou součást svých procesů, brzy pozbyde konkurenční výhodu. Doporučuji proto tyto metody zavádět, věnovat se jednotlivým nástrojům LEAN a používat selský rozum vč. logického uvažování,“ popsal Aleš Mandák.

Co zákazníci nejčastěji chtějí v rámci Supply Chain Managementu

V čem si společnosti neví rady a proč žádají o pomoc Ing. Mandáka? Na to jsme se zeptali přímo tohoto nezávislého free lance konzultanta. „Nejvíce se u zákazníků potkávám s žádostí o zavedení koncepce SCM – propojení oddělení a procesů nákupu, logistiky a plánování, implementace ERP, případně WMS, EDI a podobně. Vytvořit a skloubit nástroje SCM je individuální každé společnosti a jde pouze i míru a hloubku integrace jak k internímu, tak k externímu zákazníkovi, potažmo dodavateli. Poté se nejvíce potkávám s implementací izolovaných projektů a problematik SCM,“ uvedl Aleš Mandák.

Členství v americké asociaci APICS

Společnost APICS je nezávislou americkou institucí, která usiluje o zvyšování odborné úrovně jednotlivců i podniků v oblasti řízení výroby, supply chain managementu a služeb. Dělá to formou doplňkového vzdělávání a školení, kvalitními tištěnými i elektronickými publikacemi a mezinárodně uznávanými certifikacemi, za podpory celosvětově rozšířené členské základny profesionálů z průmyslu. Ing. Mandák toto členství vyzdvihuje: „Je mou velkou ctí být aktivním členem této organizace. Školení je velmi kvalitní a profesionální, včetně vzdělávacích materiálů, proto je všem profesionálům doporučuji. Školení je vedeno rodilými mluvčími v angličtině, většinou ze Spojených států amerických.“

Členství v Komoře logistických auditorů

Aleš Mandák je členem Komory logistických auditorů a prošel také vzděláním Logistické akademie, kde nyní zajišťuje mnoho činností.

Zeptali jsme se jej, v čem vidí největší přínosy sdružení KLA.cz. „Komoru Logistických Auditorů beru jako naprosto špičkové setkání profesionálů a jsem opravdu hrdý, že jsem součástí tohoto sdružení logistiků, kteří pojali logistiku jako svoji celoživotní vášeň a poslání.

 

 

Mohlo by vás zajímat

  1. Zajímavé projekty současnosti

„V současnosti se intenzivně věnuji fenoménu poslední doby – Industry 4.0 a napojení a integraci dodavatelských nástrojů na cloudovou platformu Industry 4.0.“

  1. Přínosné přednášky a školení pro nadšence do logistiky

„Doporučuji rozhodně semináře a školení od Logistické Akademie a KLA, které mají velkou kvalitu.“

  1. 3 věcí, které podle Ing. Mandáka firmy podceňují

„Rozhodně u mnoho firem není logistika hybnou silou celé firmy. Mám na mysli, že logistika není ani součástí nejvyššího managementu, jenom jakési sekundární oddělení. Přitom logistika hraje téměř nejdůležitější roli, pochopitelně vedle výrobních činností. Dále pak integrace dodavatelského řetězce do struktur k dodavatelům, do společností a k zákazníkům se stále podceňuje a mé velké rezervy, především stran zkracování průběžných dob, skladových zásob apod. A v neposlední řadě se jedná o nedostatečné znalosti pracovníků SCM.“

  1. 3 věci, díky kterým jsou české logistické firmy na špičce

„Ochota přijmout změnu, flexibilita a kvalita českých profesionálů. Proto jsme na špičce v oboru, což oceňují mnozí mí kolegové ze zahraničí.“

--

Komora logistických auditorů

Sdružujeme auditory logistiky, chráníme a prosazujeme jejich oprávněné zájmy a garantujeme odbornou úroveň provádění logistických auditů. Jsme vrcholovým garantem logistické odbornosti v ČR. To jsme my.

 

P.S.: Už jste četli poslední článek o outsourcingu logistiky? Čtěte zde >>

zpět na seznam článků


Související členové