Odhalte skryté rezervy interní logistiky

Není pochyb, že interní logistika patří mezi významné součásti veškerých aktivit podniku a určuje tak nákladovou i výnosovou stránku podnikového hospodářství. Snahy o optimalizaci jsou tedy zcela na místě. Mnohdy se však míjejí účinkem, protože probíhají formou jednotlivých dílčích opatření bez hlubšího koncepčního záměru a potřebných analýz odhalujících prvky a vazby systému a jejich potenciál.

Zajímavý text na toto téma napsal Josef Černý pro server systemonline.cz

Co určuje celkový výkon logistiky? Lidé

Ve standardním výrobním podniku se lidé významně podílejí na všech procesech. Je tedy potřeba se při optimalizaci zaměřit na veškerá řešení, která umožní zvýšit výkonnost a efektivitu jednotlivých operátorů a minimalizovat jejich chybovost. Mezi nejběžnější příčiny nízké výkonnosti patří

V rámci vnitropodnikové logistiky mají zásadní vliv na efektivitu dva procesy: Příprava materiálových vstupů a materiálová obsluha výrobních pracovišť. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Příprava materiálových vstupů

V současné praxi je materiál nejčastěji připravován ve skladových provozech na základě plánovaných nebo skutečných potřeb výroby. Zde se vyskytuje první problém. Množství materiálu potřebné pro výrobu se zpravidla neshoduje s objemy, v nichž je nakupován a skladován (bedny, palety). Proto je nedílnou součástí procesu přípravy materiálu operace vychystání (picking). V případě, že je nutné dodávat kromě požadovaných položek také jejich sestavy, přichází na scénu nutnost tyto položky kompletovat (kitting).

Je více než zřejmé, že efektivitu celého procesu výrazně ovlivňují následující 3 prvky:

Materiálová obsluha výroby

Tato oblast zahrnuje především zavážení materiálových vstupů do výroby a odvážení hotových výrobků či polotovarů. Způsob řízení a metody práce prošly v posledních letech určitým vývojem odrážejícím mimo jiné přechod od tlačných k tahovým principům řízení materiálového toku a zavádění meziskladů. Je zde zřejmá snaha o optimalizaci zásob a eliminaci zbytečných manipulací s materiálem. Výsledkem je zmenšování přepravních kvant a zkracování zásobovacích cyklů.

Skladová navigace

Důležitým faktorem ovlivňujícím výkonost vnitropodnikové logistiky jsou také časy potřebné pro realizaci jednotlivých typů logistických operací. U manuálně řízené manipulační techniky ovlivňuje délku manipulačního cyklu také způsob vedení operátora a jeho schopnosti při ovládání stroje. Rozdíly mezi dvěma operátory mohou být poměrně výrazné. Integrace systému skladové navigace může potřebné časy zkrátit a přispět tak k vyšší efektivitě. Tyto systémy umožňují předávat vozíkům pokyny k jízdě na konkrétní skladovou lokaci a přebírat od něj informace o jeho stavu a poloze.

Operátor vozíku se po nasazení systému skladové navigace v podstatě nestará o jeho dojezd na obsluhovanou pozici a realizuje pouze požadovanou operaci, jako je zaskladnění, vyskladnění a podobně.

Jakou formu optimalizace zvolit?

Existuje celá řada způsobů, jak můžeme optimalizovat interní logistiku podniku. Liší se metodami, postupy, náročností a samozřejmě také výší a návratností potřebných investic. Správnou variantu může napomoci vybrat například logistický audit. Ten dokáže rychle a důkladně analyzovat stávající systém, nalézt jeho úzká místa a navrhnout optimální cesty k jejich eliminaci.

Podrobněji se tématu věnuje text v odkazu: celý článek

 

zpět na seznam článků