Efektivní práce se zásobami? Logistock od Logiconu!

Jak správně naložit se zásobami – tato otázka trápí většinu podniků. Někdy je na skladě vysoký objem zásob, jindy zase není možné vyrábět, protože některé položky chybí. Koordinace procesů ve skladové logistice není vůbec jednoduchá a je potřeba vše dobře naplánovat a co nejefektivněji řídit.

Efektivní optimalizace zásob s Logistock

Poradenská společnost LOGICON Partner, s.r.o. přišla s účinným řešením Logistock, které pomáhá snižovat náklady na držení zásob. Právě tyto náklady jsou jednou z hlavních položek celkových logistických nákladů a je vhodné je důkladně sledovat, koordinovat a řídit. Na základě již realizovaných projektů se ukázalo, že se ve firmách velmi často generují zbytečně vysoké pojistné zásoby a neadekvátně velké objednací nebo výrobní dávky. Potenciál pro snížení zásob se obvykle pohybuje v rozmezí 5 až 20 % a toho umí Logistock využít.

Logistock je sestaven tak, aby byl pro firmy co nejpřínosnější. Nepochybujeme, že tomu tak skutečně je, protože za tímto novým optimalizačním nástrojem stojí dva skuteční odborníci – nejen členové LOGICON Partner, s.r.o., ale také členové Komory logistických auditorů, jimiž jsou:

Ing. Jiří Očenáš 

Jiří Očenáš z Logicon

Kariérní růst tohoto muže je strmý. Od konstruktéra převodovek se vypracoval až na výkonného ředitele v IT LOGIS, a.s. V současné době působí jako konzultant ve společnosti LOGICON Partner, s.r.o. a vedle toho je rovněž certifikovaným auditorem logistiky a členem Komory logistických auditorů. Má zkušenosti s řízením logistických projektů a podnikových informačních systémů či nastavováním distribučních koncepcí.

Ing. Jiří Novotný

Jiří Novotný z Logicon

Během své kariéry prošel celou řadou pracovních pozic, kde mohl rozvíjet své logistické schopnosti a dovednosti. Není pochyb o tom, že logistice velmi dobře rozumí, protože byl historicky prvním manažerem logistiky ve vedení pivovaru Radegast, ředitelem logistiky ve společnosti SMOZA a poté i v IT LOGIS, a.s. V roce 2003 založil svou vlastní poradenskou společnost se zaměřením na studie a projekty v podnikové logistice.

Jak Logistock funguje

Řada informačních systémů udržuje neaktuální data. Nástroj Logistock je v tomto předčí – udává hodnoty, které zrcadlí reálnou poptávku v současné době. Práce s ním probíhá takto:

  1. Provede se detailní položková analýza sortimentu a zásob

  2. Zhodnotí se kvalita řízení zásob v předchozím období ve formě široké škály ukazatelů z různých úhlů pohledu

  3. Vývoj jednotlivých ukazatelů se zobrazí v přehledném grafu

  4. S využitím ABC/XYZ analýzy je sortiment segmentován na skupiny

  5. Pro každou skupinu se stanoví diverzifikovaný přístup k jejich snížení

  6. Pro jednotlivé položky se vygenerují nové forecasty neboli předpovědi poptávky a importují se do vašeho systému

Abyste stále měli aktuální data, je vhodné pravidelně – týdně nebo alespoň měsíčně tento proces opakovat.

Logistock

--

LOGICON Partner, s.r.o.

LOGICON Partner, s.r.o. je poradenská společnost na poli logistiky, která na trhu působí již 15 let. Nabízí komplexní logistické poradenství, řízení logistických projektů, dynamickou simulaci i vzdělávací kurzy. Poradenský tým tvoří senior konzultanti s bohatou praxí, kteří vám najdou řešení na míru. Provedou detailní logistický audit podniku, pomohou vám snížit zásoby, zefektivnit skladování, zeštíhlit výrobu či vám navrhnou optimální distribuční koncepci, při které ušetříte. Jsou výborným partnerem pro vaše logistické projekty. 

Komora logistických auditorů

Sdružujeme auditory logistiky, chráníme a prosazujeme jejich oprávněné zájmy a garantujeme odbornou úroveň provádění logistických auditů. Jsme vrcholovým garantem logistické odbornosti v ČR. To jsme my.

 

Přečtěte si také profesní příběh dalšího člena KLA - Josefa Černého z ICZ >>

zpět na seznam článků


Související členové