Představujeme Tomáše Reizera, milovníka nových řešení, optimalizace a logistiky

Ing. Tomáš Reizer, ALog. je logistickým manažerem, kterého baví nalézat nová řešení a který se nebojí inovací. A to je správné. Logistika je velmi dynamický obor, kde nelze zůstat pozadu bez přijetí nových technologií. O nových technologiích, logistice a profesním životě nám právě Tomáš něco prozradil. A víme také i něco osobnějšího, třeba to, jaké sporty má nejraději. Poznejte i vy Tomáše Reizera blíže.

Tomáš Reizer  se zájmem o nové technologie a nová řešení

Své první významné zkušenosti sbíral Tomáš ve společnosti Philips. Táhlo jej to vždy k elektronice, nebo to byla jen shoda náhod?

„Pravdou je, že mne vždy zajímaly nové technologie, jejich rozvoj a využití. Seznámení s nimi mi práce ve Philipsu a nyní Lenovu plně umožňuje.“

Jak už sám Tomáš nastínil, nyní pracuje pro společnost Lenovo. Než se ale pustíme do jeho začátků a náplně práce právě v tomto světě počítačů, jehož plný název jména zní Legend novo, přečtěte si, co Tomáše na jeho práci baví nejvíce:

„Hledání, nalézání a implementace nových řešení pro optimalizaci procesu a zpětné ověření jeho efektivity v praxi. Toto pokud možno v regionálním rozsahu. V korporacích, kde často převládne volba BAU, je toto ovšem mnohdy vykoupeno značným úsilím i občasným zklamáním.“

Tomáš Reizer a jeho začátky a náplň práce ve společnosti Lenovo

Tomáš Reizer již několik let pracuje pro celosvětově známou značku Lenovo. A nás zajímalo, jak se dostal k práci právě pro tuto významnou společnost v oblasti počítačů a jaké zde byly jeho začátky.

„V podstatě se jednalo o náhodu. V roce 2011, po 12 letech práce ve spol. Philips Royal Electronics, kde jsem měl na starosti systém reversní logistky a řízení servisní sítě v regionu CEE, se na mě obrátil bývalý kolega s dotazem, zda by mě zajímalo implementovat podobný model ve společnosti Lenovo. Možnost využít sofistikované nástroje a procesy aplikované tehdy Philipsem v dynamicky se rozvíjející, nicméně ne tak rozvinuté společnosti jako bylo v té době Lenovo, jsem se ihned chytil.“

V současnosti působí Tomáš jako logistický manažer prodeje dílů pro region EMEA divize Data Center Group (DCG) a zároveň jako manažer reversní logistiky pro stejný region, ale divize EMC Storages. V tomto směru jsme se jej zeptali, jak funguje dodavatelský řetězec největšího světového výrobce počítačů.

„Funkce a nastavení dodavatelského řetězce jsou specifické pro danou divizi Lenovo –  například mobilních telefonů, chytrých televizí, osobních počítačů nebo systémových řešení. Pod systémová řešení, v rámci mé divize DCG, spadají servery, datová úložiště a servis. Tato skupina je činná ve všech regionech, přitom Evropa spadá pod oblast EMEA. Každý region má svůj management, který spadá pod hlavní vedení celé skupiny. V rámci DCG ale máme vlastní systémy, nastavení, toky atd. Základem našeho systému je outsourcing. Tradiční hodnota Lenova byla vždycky výroba a distribuce. Ale jak jsme prováděli akvizice, tak bylo naše produktové portfolio čím dál pestřejší. Také jsme se dostali od hardwaru víc ke službám, takže naše dodavatelské řetězce jsou stále složitější. Máme vývojová i výrobní centra, máme určitou distribuční síť, ale každý zákazník očekává něco jiného, takže musíme neustále vytvářet řešení šitá na míru.“

Klasický B2B distribuční řetězec pro systémová řešení v Lenovo

Tender/bid ► Purchase Order ► procurement OEM/OED: komponenty ► Výroba LV (finalizace, konfigurace): bodem rozpojení objednávky je požadavek na konfiguraci ► dodávka na Regioní hub Hub, nebo VMI ► dodávka relationship partner nebo konečný zákazník ► instalace a servis přes smluvní servisní partnery

Jak Tomáš využívá logistický audit při své práci?

Tomáš má na starosti hned několik činností spojených s logistickým auditem:

Tomáš Reizer a využívání moderních technologií ve společnosti Lenovo

Lenovo je velmi inovativní značka. Nemohli jsme se proto nezeptat, jaké moderní technologie právě zde Tomáš využívá. Na co nedá dopustit a co by doporučil ostatním firmám, aby zavedly?

„V oblasti systémové se jedná především o koncept Hyperconverge: virtualizace Server-u a úložiště (který je již jeho součástí) a poté vznikající system virtualizace pro služby definované softwarem pro server, úložiště a síť. Obojí má velký význam pro BIG DATA: sběr, uchování, přístup a sdílení velkého objemu dat. V oblasti řízení dodavatelů poté široké využití Smart EDI pro propojení externích systémů pro přenos dat v reálném čase: např. pro tvorbu objednávky a změny stavu v reálném čase, flexibilní plánování zásob do kapacit výroby dle změny poptávky, atd.“

Tomáš Reizer jako odborník na Model Excelence EFQM a strategii Six Sigma

Tomáš je odborníkem na Model Excelence EFQM a strategii Six Sigma. Čím ho zaujaly právě tyto dva moderní přístupy a proč by je doporučil využívat?

„Protože se jedná o vysoce spolehlivé a exaktní způsoby hodnocení efektivity, stability a předvídatelnosti daného procesu v jeho proměnlivém režimu. V rámci modelu EFQM jde o hodnocení vzájemné vazby zdrojů a výsledků v jednotlivých, klíčových fázích procesu a jejich následnou kalibraci. Six Sigma postupuje od sběru a analýzy dat pro výpočet stability a způsobilosti procesu, návrhu až po implementaci jeho změny vzhledem k tomu, kde se nacházíte a kde být chcete. V obou případech je etalonem požadavek zákazníka (toleranční limity) a pozice nejlepších subjektů v daném odvětví. Vaše rozhodování je tedy vždy podepřeno fakty a zkušeností.“

Tomáš Reizer a logistika 4.0

Logistika 4.0 se stále více dostává nejen do povědomí, ale i reálně do samotných podniků. Jak celou tuto čtvrtou průmyslovou revoluci Tomáš vnímá?

„Jako plně automatizované a autonomní řešení toku E2E zboží a služeb se zpětnou vazbou a kalibrací procesu, kdy veškeré klíčové prvky toku jsou aktivní, a tudíž spolu schopny v reálném čase komunikovat a přijímat opatření k řešení neshod (výpadků) v daném místě. Toto s minimální nutností zásahu zvenčí (lidský faktor).“

Lenovo logistiku 4.0 do svých strategií také implementuje. Jakým způsobem s ní pracuje, nám Tomáš ve zkratce prozradil.

„V Lenovo využíváme v rámci logistiky 4.0 systémové vizualizace pro BIG DATA. Jejich sběr a sdílení napříč distribučním řetězcem je v Lenovu na pokročilé úrovni. Toto je obzvláště důležité pro Vendorship management , kdy klíčové procesy vlastní externí partner (distribuce, skladování, reklamace ,atd.).“

Má Tomáš k logistice 4.0 nějaké výtky? I z tohoto pohledu nám přiblížil svůj názor.

Jako mezeru stále vidím interpretaci dat pro změny nastavení procesu v režimu výjimek. Toto se stále děje víceméně manuálně, cestou řešení daného incidentu. Logistika 4.0 by v budoucnosti měla natolik automatizovat toky zboží a služeb při vzájemné komunikaci v reálném čase, aby bylo při řešení neshod přijímáno systémové řešení k momentální potřebě. Tedy s minimalizací nutnosti zásahu lidského faktoru.“

Tomáš Reizer prozradil i něco navíc

O členství v Komoře logistických auditorů

„Hlavní přínosy KLA spatřuji v setkávání se s odborníky z různých oborů a oblastí činnosti a ve vzájemné výměně názorů a poznatků. Také neustálý proces učení se vycházející z praxe a možnost seznámení se a osvojení si nových log. nástrojů a metodiky (např.audit). Toto především je na KLA neocenitelné.“

O sportu a cestování

„Jsem vášnivý cyklista a laufař. A kam mé kroky směřují nejčastěji a kam bych chtěl, aby směřovaly? Vždy co nejrychleji do cíle, v co nejkratším  čase, v dobré kondici a s kvalitní technikou k tomu :)“

Věříme, že ani s logistikou 4.0, ani s jinými novými technologiemi, které nastoupí, nebude mít Tomáš Reizer sebemenší problém. Hrdě a s chutí se všemu novému postaví. Přesně takový přístup je v logistice potřeba. Jsme proto velmi rádi, že jsme mohli Tomáše poznat.

Čtete také: NESPLNĚNÉ SNY A PRACOVNÍ PORTFOLIO PETRA KARKOVSKÉHO

 

zpět na seznam článků


Související členové