Profesor Radim

Ahoj Radime,

Jsi první, koho budu zpovídat, který není členem rady KLA :-), ale na druhou stranu zase první z akademické půdy. Možná bych rád ukázal, jak je důležité propojit akademický a praktický pól logistiky. 

Nechci tvrdit, že jde úplně o plus a mínus jednoho oboru, to v žádném případě. Věřím, že se nám to podaří vyvrátit, protože se s tímto názorem občas potkávám. 

První otázka je tedy co ty na to? Jak to vidíš ty?

Propojení je pro mě důležité, na jedné straně řeším konkrétní projekty pro praxi, ve kterých mohu využít akademický nadhled a znalost nejnovějších trendů, koncepcí a nástrojů, na druhé straně mě spolupráce s praxí inspiruje pro akademický život – praktické zkušenosti jsou součástí mé výuky a přinášejí nápady pro mou vědeckou činnost.

To jsem rád, že jsi potvrdil, že jde o nedílné součásti jednoho celku, které mají navíc šanci se vzájemně inspirovat.

Teď ještě, jaká byla tvoje cesta k logistice, potažmo do Komory logistických auditorů?

V roce 1995, kdy jsem byl ve čtvrtém ročníku vysoké školy, jsem dostal možnost řešit v bohumínských železárnách a drátovnách svou diplomovou práci na téma logistické analýzy válcovací tratě. V tu dobu jsem slyšel slovo logistika poprvé, v ČR byl tento pojem objevován jak v praxi, tak akademické sféře. Existovaly pouze dvě překladové učebnice rakouského a německého profesora. Dodnes si pamatuji, jak jsem se ptal svého vedoucího práce, co to mám vlastně v rámci práce udělat, co to vůbec znamená logistická analýza. A jak je vidět, nakonec jsem u logistiky zůstal.

Jako fakt 25 let, tak to je slušná porce, skoro by se dalo říci čtvrtstoletí ????

Radime, můžeš něco málo prozradit z kuchařky logistika akademika, který velmi úzce spolupracuje s vlajkovou lodí naší automotive?

Je to pro mě velká výzva. Škoda Auto (ŠA) je nejen vlajkovou lodí automotive, ale také logistiky. Jako Škoda Auto Vysoká škola (ŠAVŠ) máme samozřejmě velmi úzkou spolupráci s logistikou ŠA a řešíme pro ni každý rok několik projektů. Díky vysoké úrovni zvládání logistických procesů v ŠA však musíme být vždy o krok napřed, sledovat nejnovější trendy a inovace v logistice. Prostě hledat cestu jak být No. 1. V současné době je takovým trendem digitalizace a Průmysl 4.0. Pro ŠA nemůžeme „jejich“ logistice nabízet projekty pouze zaměřené na logistiku, ale je nutné mít know-how také v oblasti informatiky a techniky. Vybudovali jsme tedy tým odborníků z různých zaměření a také různých vysokých škol. Výsledkem jsou první čtyři inovativní projekty, které začínáme v současné době řešit. Neoddělitelnou součástí realizace takových rozsáhlých procesů je i komplexní edukace manažerů a personálu. Jen přes adekvátně proškolený tým, vede cesta k úspěšnému naplnění cílů projektů, které máme šanci řešit.

Tedy to musí být fakt jízda, toto všechno pobrat a koordinovat, ale dáme chvilku pauzu od práce. Může být?

Teď k tomu člověku. Jak odpočíváš, co jsou tvé koníčky, či koně?

Můj největší koníček je bohudík anebo bohužel práce. Většinou mi tak na odpočinek nezbývá moc času a řeším ho spíše nárazově. Např. strašně rád udím ve své udírně na zahradě. Nejen že na konci je výborné uzené, ale hlavně si užívám celý proces přípravy a samotný den uzení jako příležitost se potkat s kamarády a sousedy. 

Začátek odpovědi mi trochu nahnal strach, ale tím uzeným jsi to dost napravil, to zase ano. A to jsi ještě ani nezmínil, že máš kousek za domem pivovar. No třeba někdy jindy. Pěkná logistická úloha by byl „pivovod“ do sklepa, ale jak říkám, příště. ????

Radime, musím, tedy nemusím, ale chci se Tě zeptat na aktuální situaci, respektive tomu co zde běží posledních vlastně už více jak 12 měsíců. Vlastně zde je to tak trochu globální věc. Jak se ty osobně vyrovnáváš s aktuální realitou a co plánuješ? 

Pro mě jako akademika, ale i logistika to znamenalo se přesunout téměř stoprocentně do digitálního světa. Začátek byl náročný, protože nikdo z nás na to nebyl připraven. Odměnou mi ale bylo nadšení studentů, kteří to vzali opravdu výborně, byli aktivní, pomáhali nám zvládat problémy se vzdálenou výukou, zapojovali se více než při klasické výuce. Nyní však vidím, že už jsou z toho všeho unavení, stále méně reagují na otázky, někdy si říkám, že už na druhé straně vlastně nikdo není a povídám si jen tak s obrazovkou. Proto bych rád, abychom už zase mohli učit a řešit projekty normálně. Na druhou stranu bych chtěl, abychom využívali možnosti vzdálené výuky a projektových setkání tam, kde to je smysluplné, i nadále. Jako logistici víme, že to nejdůležitější je čas a digitální prostředí má potenciál jej získat.

Nezbývá, než souhlasit, už to vše trvá dlouho, ale pojďme i toto vzít jako příležitost ke změnám, jak jsi sám naznačil.

Ještě se musím vrátit k  Profesnímu setkání logistiků 2020 na síti, kde jsi měl velmi zajímavou prezentaci? Můžeš nám jí v krátkosti připomenout, a co z myšlenek už se podařilo uvést do reality a na čem ještě pracujete, tedy pokud to není tajemství?

Dlouhodobě se zabýváme odolností dodavatelských řetězců. Tento koncept sice vznikl před deseti až patnácti lety, ale v České republice a potažmo v relativně stabilní Evropě zůstával spíše doménou akademiků než podnikové praxe. Pandemie vše radikálně změnila a dnes všechny velké podniky hledají způsoby co nejrychlejší obnovy své výkonnosti a svého dodavatelského řetězce. V současné době se podílíme na takovém programu v ŠA. Provedli jsme detailní rešerši strategií a doporučení pro řešení velkých krizí, nejen pandemie, ale i předchozích (např. Tsunami v roce 2011 a jejich dopadů na dodavatelský řetězec Toyoty) a připravili své návrhy. Hlavní závěr, ke kterému jsme dospěli, je však ten, že je nutné budovat dlouhodobé podnikové kompetence, které umožní zvládat jakoukoli budoucí krizi, nikoli jen pandemickou, a pro jejich podporu školit manažery v proaktivním jednání.

Jak říkám, moc zajímavé téma, které za aktuálního stavu silně rezonuje. Vlastně pokud bychom se uměli jako lidstvo poučit z některých „upozornění“ možná by nebyly důsledky tak fatální. Ale to už je spíše akademická debata, takže jsme tu správně. Jen to je možná na několik hodin a my máme cca hodinku a to už skoro za sebou. ????

Když uděláš bilanci za rokem 2020, což už jsi trochu udělal, je něco, kromě …. (však víš), co ti utkvělo v paměti? 

Minulý rok byl tak zásadně ovlivněn problematikou COVID, takže „prosákla“ vlastně úplně všude. Proto se jen těžko dá identifikovat něco, co by tímto nebylo spojeno.

Jo máš pravdu možná vlastně zbytečné otázka, ale mám ještě jednu, slibuji, že poslední.

Plány a přání pro rok 2021?

Vyvážit soukromý a profesní život. Za týden se mi má narodit syn a tak bych rodině chtěl věnovat více času než doposud.

Radime moc díky za tvůj čas, bylo to moc příjemné povídání a ta hoďka utekla jak voda. Nebudu Tě dále okrádat o čas, který můžeš věnovat rodině a těším se na nějaké to „normální“ setkání. Přeju Tobě i rodině hodně zdaru, spokojenosti a zdraví.

Taky díky Rudo, ať se daří a na viděnou.

zpět na seznam článků


Související členové