Jaroslav Bazala: Pár dobrých důvodů, proč byste měli vlastnit logistický diplom

Diplom Logistické akademie a s ním spojený titul za jménem (Plog., ELog., MLog., CLog., ALog.) není jen tak ledajaký certifikát. Je to nejvyšší garance toho, že je jeho nositel skutečným odborníkem v oboru logistiky. Uchazeč totiž projde precizním hodnotícím procesem, po jehož úspěšném absolvování získá kvalifikaci, která je uznávaná i za hranicemi Česka a Slovenska.

Největší devizou při získávání tohoto diplomu je to, že celé studium je maximálně praktické a finální obhajoby nejsou zadáním komise, ale jedná se o vlastní reálný projekt, který si uchazeč sám zvolí.

Jaroslav Bazala je spoluzkladatelem Komory logistických auditorů a byl historicky jejím prvním předsedou. Nyní v Radě komory reprezentuje sekci marketingu. Současně je prezidentem Logistické akademie, kde předsedá finálním obhajobám, završujícím proceduru získávání diplomů. Má tedy přehled o jejich celkovém vývoji. Proto jsme se tohoto uznávaného profíka zeptali na několik otázek, ze kterých nám vyplynula tato zajímá fakta.

Jaký je zájem o získání diplomu

Jako první nás zajímalo, zda je meziročně rostoucí trend v zájmu o získání diplomu Logistické akademie a čím je to způsobeno. Odpovědí nám byl jednoznačný souhlas: „Zájem logistiků určitě roste a já jsem přesvědčen, že je to především díky tomu, jak se naši absolventi osvědčují v praxi. Opravdu dbáme na kvalitu a jsme proto hotovi se za každého diplomovaného logistika zaručit a věřím, že také on za nás.“

Jaroslav Bazala z Logistické akademie

Proč byste měli diplom vlastnit

Logistická akademie je obecně nejuznávanější autoritou pro ověřování kvalifikace a její prestiž je stvrzena certifikátem Komory logistických auditorů pro její vzdělávací program. „Prestiž udělovaných diplomů je na takové úrovni, že je možné ji zvýšit už jen jejich vynikajícími výsledky v praxi. Komoru logistických auditorů opravdu považuji za vrcholný akreditační orgán. Mezi jejími členy jsou špičkový odborníci ze všech oblastí logistiky. Velmi si vážím toho, že s nimi můžu spolupracovat a patřit do jejich společenství. Ostatně řada z nich je našimi absolventy.“, doplnil pan Bazala.

Vedle toho, že má diplom prestiž v oboru, patří mezi významné benefity jeho obdržení kariérní růst, poznávání zajímavých lidí z oboru, rozšíření znalostí, lepší přehled o jednotlivých oblastech logistiky a v neposlední řadě vysoká cena jednotlivce na trhu práce.

Certifikát z logistické akademie je více než jen kus papíru, který zůstane zastrčený v šuplíku. „Jeho nositelům se otevřou dveře především k získání zajímavých pracovních pozic a krom toho i k prezentaci výsledků své práce na logistických konferencích a dalších odborných akcích. Vzniká tak určitá komunita, která je nositelem toho nejlepšího know-how.“, uvedl pan Bazala.

Teorie vs. Praxe v oboru logistiky

Teorie je pro praxi velmi důležitá. Je to základ a nezbytný stavební pilíř, který poskytuje přehled o možnostech a pomáhá dávat jednotlivé skutečnosti do souvislostí. Vyváženost teoretických a praktických znalostí je tedy určitě ku prospěchu. Pana Bazaly jsme se zeptali, jak on vidí souboj teorie versus praxe: „Ona praxe vždy teorii dost válcuje, respektive v běžném (a často hektickém) provozu na ni není dost času. Spojení teorie a praxe je naším největším zájmem a také nejsilnější devizou.“

Jaroslav Bazala z Logistické akademie na Logistics Ride 2016

Jaroslav Bazala je také pořadatelem významné (ne)konference Logistics Ride.

Požadavky pro udělení diplomu a průběh certifikace

Pan Bazala nám objasnil, co všechno musí účastnici splnit, aby získali diplom Logistické akademie: „Kromě nezbytných znalostí to jsou především výsledky práce. Na Logistickou akademii se mohou hlásit jen praktikující logistici. Absolventi škol – byť s vynikajícím školním vysvědčením – musí napřed určitou praxí projít (poznat a zažít firemní prostředí), než se mohou přihlásit k získání některého z našich diplomů.“

Na webu Logistiké akademie uchazeči naleznou přehlednou mapku s jednotlivými kroky průběhu certifikace, který pan Bazala doplnil ještě těmito slovy: „Všichni zájemci dostanou šanci se řadu věcí dozvědět a naučit a pak především prokázat, že jsou schopni je přetavit do odpovídajících dovedností. Lektoři Logistické akademie jsou jim při tom maximálně nápomocni. Věřím, že by všichni držitelé diplomů mohli potvrdit, že jejich získání bylo náročné, ale průběh certifikace byl přívětivý (tj. zohledňující nejen jejich potřeby ale také možnosti – pracovní, rodinné nebo čistě osobní).“

Úrovně certifikace

Je možné dosáhnout několika úrovní certifikací. „Každý frekventant Logistické akademie si může vybrat, na který diplom bude mířit. Není třeba jednotlivé úrovně absolvovat postupně od nejnižší k nejvyšší (kterou určitě je stupeň ALog., tedy auditor logistiky). Logistici s manažerskou ambicí nejčastěji volí diplom Manažera logistiky (MLog.). Pro ty, kteří se především chtějí profilovat odborně, je zajímavý diplom Experta logistiky (ELog.) nebo Konzultanta a trenéra logistiky (CLog.). Ale ani stupeň Provozního logistika (PLog.) není nezajímavý a jejich počet meziročně narůstá i mezi velmi mladými lidmi. Jsme hrdí na to, že máme i absolventy ze zahraničí.“, vysvětlil pan Bazala.

Podání přihlášky je nezávazné

Při vyplnění předběžné přihlášky do Logistické akademie se k ničemu nezavazujete. „Každý z našich frekventantů má individuální program. Zmíněný „závazek“ tedy po celou dobu zůstává osobní nebo jinak řečeno vnitřní. My je motivujeme, podporujeme a je-li třeba, tedy i trochu (ale vždy přívětivě) popostrkujeme :)“, upřesnil pan Bazala.

Prohloubení znalostí na kurzech logistiky

Pokud chtějí uchazeči prohloubit své znalosti před testy a obhajobou, které je čekají před získáním diplomu, mohou projít vzdělávacím programem a absolvovat kurzy logistiky. K tomu pan Bazala doplnil následující: „Vzdělávací program je dobrovolný a každý si volí, který ze vzdělávacích modulů absolvuje. Někdo je spíše samouk, jiný naopak preferuje seminární způsob vzdělávání, který je zvlášť zpoplatněn. V té souvislosti rád podotknu, že tzv. samoplátci (tedy ti, kterým proceduru certifikace, a s ní spojené vzdělávání, neplatí zaměstnavatel) u nás mají výraznou slevu.“

Pana Bazaly jsme se v rámci této problematiky zeptali, které z kurzů pro doplnění znalostí pro získání certifikátu doporučuje především: „Pokud mám něco stran vzdělávání doporučit, pak to jistě je základní sada modulů od základů logistiky, logistiky nákupu a řízení zásob přes plánování výroby a intralogistiku až k logistické klasice – tedy distribuci, skladování, manipulaci a dopravě. Speciální modul máme připravený pro auditory logistiky, kteří si mohou auditorské postupy a techniky přímo u nás vyzkoušet.“

 

Čtěte také: Nové trendy ve světe skladování

 

zpět na seznam článků


Související členové