14.05.2020, U Vás doma :-)

Profesní setkání logistiků 2020

Vstupní téma Logistika
Termín konání 14. 05. 2020 - 14. 05. 2020
Místo konání U Vás doma :-)
Odborný garant Tomáš Prstek - předseda KLA
Cena akce 500 Kč

Datum letošního profesního setkání je 14.5.2020 od 16:00 na vašem PC. Komunikační platforma bude upřesněna.

Akci moderuje logistický auditor Rudolf Malý.

Videopozvánka zde

 

Program:

16:00 - 16:05 - Slavnostní zahájení prvního virtuálního setkání předsedou KLA Tomášem Prstkem

16:05 - 16:50 - prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. Teorie řízení odolnosti dodavatelských řetězců tváří v tvář pandemii COVID-19

Již téměř dvě desítky let je logistickou odbornou komunitou utvářena teorie řízení odolnosti dodavatelských řetězců. Ta si klade za cíl zvyšovat odolnost podniků a korporací vůči neočekávaným krizovým situacím (tzv. narušením) velkého rozsahu, vedoucím až k existenčním problémům jejich dodavatelských řetězců. Je popisován mechanismus průběhu narušení, jsou navrhovány principy, strategie a konkrétní způsoby zvýšení odolnosti podniků, jsou vyvíjeny nástroje a postupy pro řízení odolnosti dodavatelských řetězců. Pomůže však tato teorie odolat tak velkému narušení, jakým je celosvětová pandemie COVID-19? Obstojí její závěry a doporučení v konfrontaci s narušením takového rozsahu?

16:50 - 17:35 - Pavel Boháč - MRP výpočet ve smyčce

Standardní materiálový výpočet obsažen v ERP systémech není svou rychlostí a neobratností schopen pokrýt požadavky nových technologických postupů a různorodé kombinatoriky vstupních materiálů. Náhradou mohou být systémy, které výpočty, substituují externě a dávají tak přesnější podklad pro další rozhodování v ERP systému. Jednoduchým příkladem může být jakákoliv výroba, kde je nutné kombinovat více výrobků naráz. Typickým příkladem je párová výroba. Materiálové požadavky mohou být zcela rozdílné v případě volby různých L/R kombinací. Tuto problematiku lze nalézt i v ostatních segmentech výroby jako například – nástřihové a pálicí plány, lisování plechů/koberců/plastů, výroba setů, výroba pomocí párovaných linek případně se společný pomocným výrobním prostředkem.

17:35 - 18:20 - Peter Bílik -  Inteligentní logistika v průmyslu – zásobování pro variabilní JIT výrobu   (Případová studie)

Anotácia: Inteligentní a semi-automatizované řízení logistických toků ve výrobním prostředí na základě aktuálních byznys požadavek koncového odběratele. Řízení logistických procesů probíhá prostřednictvím implementované technologie kyberneticko-fyzikálního systému, který využívá principů interoperabilního internetu věcí, digitálního dvojčete, a decentralizované architektury. Inteligentní řídicí systém propojuje automatizované vozíky, dopravníkové pásy, každou skladovanou paletu s materiálem a HMI operátorů s řídicím systémem. Unikátnost řešení spočívá v užití propracovaného algoritmu pro dynamickou naskladňovací a expediční strategii.

18:20 - 19:00 - Mix logistiků, logistický mix

20:00 - Večerní neformální blok

Uzávěrka přihlášek 13.5.2020

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

zpět na seznam akcí