Zajímavosti ze světa logistiky

17. 12. 2018

Udržitelnost v zásobovacím řetězci je klíčem k úsporám a efektivnosti

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Jak uvádí nová zpráva HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), udržitelnost bývá častým startem většiny konverzací zaměřených na téma dosahování vyšší efektivnosti a úspor nákladů v zásobovacím řetězci. Zpráva s názvem „Now, Next and how for Business from HSBC“ vznikla na základě průzkumu realizovaného na vzorku 8650 respondentů pracujících v oboru managementu globálního obchodu. Nezpochybnitelným výstupem bylo zjištění, že implementace prvků udržitelnosti přináší významné výhody pro naprostou většinu podniků.

12. 12. 2018

Železnice v kontextu Logistiky 4.0

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ano, železnice. Jak uvádí Julia Braak, konzultantka CAMELOT Managemet na svém blogu, je právě tato platforma naprosto ideální z hlediska efektivity a udržitelnosti. Julia zde prezentuje unikátní koncept autonomních vagonů označený zkratkou ASW.

Hustě obydlené regiony s rozvinutým průmyslem se pomalu dostávají za hranice svých současných dopravních kapacit. Dopravní možnosti už nejsou schopné vyhovovat požadavkům na vyšší míru flexibility a spolehlivosti.

03. 12. 2018

Shipping blízké budoucnosti

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Pojďme si představit Fraunhofer Institute a jeho výzkum zabývající se autonomním rozhodováním ve skladu a praktickými výhodami, které přináší koncept Průmyslu 4.0. Německá společnost Fraunhofer zabývající s aplikovaným výzkumem se skládá z 67 oddělených institutů a výzkumných středisek rozmístěných od U. S. A. až po Asii.

29. 11. 2018

Jak automatizace změní svět

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Automatizace zásadním způsobem zasáhne do fungování veškerých procesů. Pojďme si problematiku přiblížit na trhu s náhradními díly. Dostupnost a distribuce jsou v tomto odvětví základními požadavky a narůstá potřeba rychlejšího obratu, vyšší komplexnosti a dostupnosti široké palety jednotlivých dílů. Za těchto okolností se zvyšuje tlak na logistiku.

25. 11. 2018

Úspora 60 % času s Logistikou 4.0

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Přinášíme vám další případovku ilustrující dopady Logistiky 4.0 v praxi z pera Michala Jurczaka pro server trans.info. Tentokrát se podíváme do 2Cut, společnosti, která zpracovává kovové pláty pro svou další produkci.

2Cut je společnost zpracovávající ročně kolem 1,7 tisíce tun kovových plátů. Tradiční přístup ke skladování představoval pro tuto společnost značná omezení, která se díky investici do automatizace podařilo vyřešit.

19. 11. 2018

Logistika 4.0 v praxi

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Přinášíme vám případovou studii zavedení technologie Lean-Lift do skladování ve společnosti Bury Technologies prezentovanou na serveru trans.info. Michal Jurczak zde srozumitelně popisuje stav před transformací, důvody, kvůli kterým společnost k zavedení nové technlogie přistoupila, i zvolené řešení a jeho konkrétní dopady.

Bury Technologies je významným výrobcem elektronických zařízení pro interiéry v automobilovém průmyslu. Orientuje se na výrobu headsetů, držáků mobilních telefonů, antén, alarmů nebo monitorovacích systémů. V rámci rozsáhlé modernizace své logistické základny v Polsku se zaměřili na automatizaci.

06. 11. 2018

Logistika 4.0. Jaké benefity přináší?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Když dnes někam cestujete jako soukromá osoba, představa hledání optimální trasy v mapě a následná orientace podle vypsaných orientačních bodů vypadá přinejmenším zastarale. O rychlosti a bezpečnosti takových metod se ani zmiňovat nemusíme. Prostě použijeme některou mapovou aplikaci ve svém telefonu a necháme se vést hlasovou navigací do cíle. Když se ale jedná o přepravu zboží, mnohé společnosti volí pro navigaci staré dobré způsoby. S příchodem Logistiky 4.0 se nicméně začíná blýskat na lepší časy a posun od systému papír-tužka k GPS zařízením je zřetelný.

04. 11. 2018

Revoluční technologie v zásobovacím řetězci? Kognitivní nástroje, Blockchain a IoT

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Otázka zní: „Nacházíme se ve zlomovém bodě závodu o zavádění digitálního zásobovacího řetězce, závodu, kde se široce uplatňují mocné moderní technologie?“ Alan Amling, vicepresident of corporate startegy v UPS, odpovídá pro server SupplyChainDigital.com: „Ano!“, a zdůrazňuje, že ať už problém nazýváte digitalizace zásobovacího řetězce, internet věcí nebo Průmysl 4.0, budete potřebovat transformovaný zásobovací řetězec využívající umělou inteligenci, Big Data a kvalitní práci s nimi, abyste byli schopni ovlivňovat a využívat zapojená zařízení a aktiva jakožto akceschopný celek. Bez těchto nástrojů reálně hrozí, že vás konkurence nechá v tomto závodě daleko za sebou.

29. 10. 2018

Která tři odvětví vedou ve využívání internetu věcí (IoT) v roce 2018?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Není pochyb, že internet věcí (IoT) je všude kolem nás a ovlivňuje téměř všechny oblasti našeho života. Lékařům poskytuje data o pacientech v reálném čase, umožňuje trekování vozidel, a jak uvádí server gigabitmagazine.com, naprosto mění pravidla a možnosti byznysu a umožňuje organizacím vytvořit zcela nové systémy a služby.

25. 10. 2018

Logistika 4.0 a vývoj dodavatelského řetězce

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Existuje mnoho typů logistiky a jejich definic, logistika může znamenat organizaci, plánování, řízení, zřizování událostí a spoustu dalších činností.  Dnes se ale podíváme na logistiku jako součást Průmyslu 4.0. V podstatě se jedná o různé aplikace, které v současnosti vznikly, jmenovat můžeme například přepravu bez řidiče, inteligentní kontejnery, sklady, regály pro lidi a tak dále. Významnou roli podle serveru iScoop.eu hraje i tzv. blockchain, což zahrnuje například inteligentní přístavy, přeshraniční námořní dopravu, maloobchod a spoustu dalších.


 

25. 10. 2018

Logistika 4.0: Jak IoT změní dodavatelský řetězec?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ať už podnikáte v zemědělství nebo ve výrobě, každý krok v produkci a následné cestě k zákazníkovi je výzvou, která vám buď zajistí úspěch v dodavatelském řetězci, či naopak. Podle časopisu Forbes jsou za neúspěch brány například přepravní zpoždění, nedbalé monitorování nákladu zboží, krádeže, operátorské chyby či zastaralé IT procesy a chyby v nich. Všechny tyto faktory mohou ohrozit váš zisk, zvýšit náklady a můžete se dostat do začarovaného kruhu. A když se navíc jedná o rychle se kazící zboží, je to problém, protože byznys je byznys.


 

09. 10. 2018

Klíčem k optimalizaci zásobovacího řetězce jsou data a nástroje pro jejich zpracování

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Zásobovací řetězce už dávno nejsou lineární. Tvoří jednu velkou celosvětovou síť.

Spousta současných výrobních procesů předpokládá přecházení hranic a to zpravidla několikrát. Problematiku zásobovacích řetězců tak posouvá na další úroveň komplexnosti. Příklad? Kliková hřídel používaná v BMW mini překročí hranice prostřednictvím Eurotunelu hned třikrát a na své cestě k zákazníkovi tak urazí přibližně 3 200 km.

07. 10. 2018

Digitální data pro analýzu globálních zásobovacích řetězců

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Analýzy pomáhají porozumět minulosti a umožňují tak přesněji předvídat budoucnost

„Pokud to nevidíte, nemůžete iniciovat změnu.“ To je pravdou v každém aspektu globálních zásobovacích řetězců. Faktem je, dokonce i v současném digitálním světě, že většina výkonných pracovníků v zásobovacích řetězcích netuší, co vše se děje v rámci jejich aktivit.

24. 06. 2018

Smutná zpráva

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.
Vážení kolegové, přátelé,
 
s velkým pohnutím Vám sděluji, že náš kolega a kamarád Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc. opustil tento svět.
 
Podlehl vážné nemoci ve čtvrtek 21.6.2018 a mně (spolu s Ing. Lubomírem Košíkem ze slovenské KLA) se dostalo té „výsady“, že jsem s ním mohl hovořit v jeho domově ve středu v odpoledních hodinách ještě den před tím. Jsem rád, že Vám mohu vydat svědectví o tom, že byl plně při vědomí a přesně v té dobré míře, kterou vždy projevoval při našich komornických setkáváních i mimo ně. 
 
Mnohým z vás jsem vyprávěl, jak mě Jaroslav Uhlíř křtil na námořníka při naší loňské plavbě Egejským mořem. Popisoval jsem to jistě jako humornou příhodu a asi ani neprozradil, že u toho můj kapitán a kamarád slzel. Mně čtvrteční zpráva vehnala do očí proud slz mnohem silnější - slz, za které se nestydím. 
 
Nicméně - vyřizuji hlasitý pozdrav od Jaroslava Uhlíře všem, kteří jej znali a měli rádi - a jakoby nám vzkazoval, že na něj nemáme vzpomínat jinak než v té jeho „dobré míře“ a s přátelským úsměvem ….
 
Jaroslav Bazala
 
P.S. Poslední rozloučení se bude konat na hřbitově v Čáslavi, v pátek 29.6.2018 od 11:00 hodin.

 

07. 05. 2018

Igor Rod – logistik s bohatými zkušenostmi ze zahraničí

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Igor Rod je velmi zajímavý člověk původem z Bratislavy- Slovenska, který se v logistice pohybuje už pěknou řádku let a to i v globálním měřítku. Své zkušenosti sbíral nejen v České republice, ale také v Německu, a nyní je jeho působištěm exotické Mexiko. V našem rozhovoru jsme se jej zeptali na jeho práci v Brose, co vidí jako aktuální logistický trend nebo jak by srovnal přístupy k logistice v jednotlivých zemích, kde pracoval. O Igoru Rodovi se toho ale dozvíte ještě mnohem více. Věříme, že to pro vás bude obohacující čtení stejně jako pro nás.

25. 04. 2018

Představujeme Tomáše Reizera, milovníka nových řešení, optimalizace a logistiky

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ing. Tomáš Reizer, ALog. je logistickým manažerem, kterého baví nalézat nová řešení a který se nebojí inovací. A to je správné. Logistika je velmi dynamický obor, kde nelze zůstat pozadu bez přijetí nových technologií. O nových technologiích, logistice a profesním životě nám právě Tomáš něco prozradil. A víme také i něco osobnějšího, třeba to, jaké sporty má nejraději. Poznejte i vy Tomáše Reizera blíže.

 
22. 02. 2018

4 výhody, které s sebou nese IoT v logistice #2

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Dobře nastavená logistika využívající moderní metody představuje velkou konkurenční výhodu. S ní získáte nejen čas, peníze, ale i loajální a nové zákazníky. Samé výhody. Řadu výhod přináší do logistiky IoT neboli Internet věcí, který její kvalitu posouvá na vyšší úroveň. Které čtyři výhody nás v souvislosti s IoT zaujaly?

12. 01. 2018

Profesní setkání logistiků 2018 se blíží

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Sice teprve začal nový rok, ale věřte, že květen, měsíc každoročního Profesního setkání logistiků, tady bude co nevidět. Uteče to jako voda a vy si opět budete moci poslechnout zajímavé přednášející, kteří vás obohatí o nové poznatky z praxe a aktuální témata rezonující světem logistiky. Jak to bylo loni a jak to bude letos?

21. 09. 2017

Bez selského rozumu se logistik neobejde, říká Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., Alog.

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Od pilotování vojenského vrtulníku přes logistiku a poradenskou činnost až po předávání vědomostí na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog. má za sebou mnoho různorodých zkušeností a jako člen rady Komory logistických auditorů si neustále udržuje přehled o nových trendech a metodách na poli logistiky. Seznamte se s tímto zajímavých člověkem a nahlédněte na logistiku jeho očima.

06. 08. 2017

Outsourcing logistiky – kdy ano a kdy ne

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Dělba práce vždy usnadňovala a urychlovala veškeré činnosti. Někdo umí to, jiný zase ono. Na tomto principu funguje každá firma, a tak je to správně. I přesto však klasická dělba práce uvnitř firmy nestačí. Vedení firmy je těžce řiditelné, těžce kontrolovatelné a mnohdy chybí i skuteční odborníci. Nelze efektivně zvládnout veškeré úkoly, vždy se najde nějaká oblast, která pokulhává. Když je dobře zvládnutá výroba, chybí dostatečná propagace apod. Vedle toho interní řešení veškerých procesů spolyká nemalé finanční prostředky.

10. 07. 2017

Efektivní práce se zásobami? Logistock od Logiconu!

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Jak správně naložit se zásobami – tato otázka trápí většinu podniků. Někdy je na skladě vysoký objem zásob, jindy zase není možné vyrábět, protože některé položky chybí. Koordinace procesů ve skladové logistice není vůbec jednoduchá a je potřeba vše dobře naplánovat a co nejefektivněji řídit.

26. 06. 2017

​Josef Černý – logistik tělem i duší

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

„Logistika je velmi specifický a zároveň průřezový obor. Baví mne diskutovat s našimi zákazníky o jejich problémech, navrhovat jim vhodná řešení a občas také vymlouvat jejich nereálné představy. Jsem rád, když námi dodané řešení funguje tak, jak jsme navrhli a se zákazníkem dohodli, když se na výstupu automatizovaného skladu objeví ve správném pořadí požadované palety, když jsou lidé, kteří s naším systémem pracují, spokojeni. Mám to štěstí pracovat s lidmi, kteří se nebojí nových výzev, protože vědí, že je ve většině případů společně dokážeme překonat.“ říká v rozhovoru náš člen, Josef Černý o logistice.

25. 05. 2017

Profesní setkání logistiků 2017 - REPORT #1

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ve čtvrtek 18. a v pátek 19. května proběhlo další z tradičních setkání logistiků pod názvem Profesní setkání logistiků 2017. Tato konference, kterou již tradičně pořádá Komora logistických auditorů, se konala v podhůří Beskyd v SPA hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích a jako každým rokem nás obohatila o nové poznatky a inspirovala zajímavými řešeními v oblasti logistiky. Hlavním tématem letošního setkání bylo téma Inovace v logistice. A toto je první část reportu z této vydařené akce.

04. 05. 2017

Jednoduché řešení pro řízení zásob? MaVie!

autor: Petr Karkovský, PG logistic

Jak efektivně spravovat firemní zásoby? Otázka, kterou si pokládá snad každá firma. Vy jistě patříte mezi ně. A přesně proto přišlo PG Logistics – jeden z našich členů s velmi zajímavou novinkou, která nese název MaVie. Jedná se o vysoce profesionální nástroj pro analýzu a řízení zásob, který byl poprvé představen v loňském roce na veletrhu For Logistic v Praze. Zde právem vzbudil široký zájem odborné veřejnosti, jelikož se jedná o skutečně zdařilý počin.

26. 04. 2017

Jaroslav Bazala: Pár dobrých důvodů, proč byste měli vlastnit logistický diplom

Jaroslav Bazala je spoluzkladatelem Komory logistických auditorů a byl historicky jejím prvním předsedou. Nyní v Radě komory reprezentuje sekci marketingu. Současně je prezidentem Logistické akademie, kde předsedá finálním obhajobám, završujícím proceduru získávání diplomů. Má tedy přehled o jejich celkovém vývoji. Proto jsme se tohoto uznávaného profíka zeptali na několik otázek, ze kterých nám vyplynula tato zajímá fakta.

19. 04. 2017

Nové trendy ve světě skladové logistiky

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Konkurence nikdy nespí, zákazníci jsou stále náročnější a skladovou logistiku je proto potřeba udržovat na vysoké úrovni. Na základě toho se na poli logistiky neustále objevují inovativní prvky a metody. Pomáhají usnadnit manipulaci s materiálem a zjednodušit procesy. Již téměř samozřejmostí je snižování objemů zboží a materiálů ve skladech za účelem snížení nároků na prostory a tedy i nájmy, množství pracovníků aj. My se nyní podíváme na některé nové trendy, které se objevily v roce 2017 nebo ty, které se hojně využívají z let předchozích.

07. 04. 2017

Logistika v podání Kofoly

Přinášíme vám opět velmi zajímavý rozhovor se členem KLA, tenktokrát reprezentující společnost, kterou všichni znáte a patří mezi tzv. české lovebrandy - jak se dělá logistika v Kofole, co se v logistice podařilo a jak vypadá logistická mise firmy do budoucích let nám prozradil manažer distribuce, pan Vladimír Čoček.

20. 03. 2017

INDUSTRY 4.0 z pohledu českých firem?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Na začátku února proběhla na akademické půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zajímavý workshop na téma INDUSTRY 4.0.. Protože jako profesní organizace se zaměřením na logistiku (kam spadá logicky i výroba) máme mezi sebou i členy, kteří se na tuto tématiku specializují, nechyběli zde tedy i naši "ambasador" - Ing. Tomáš Stohr z ESCARE.

21. 02. 2017

Robotizace v logistice

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Pojem robotizace zní stále spíše jako science fiction, ale postupně dostává reálné obrysy. Mnoho lidí se obává, že nám roboti mohou ukrást naše pracovní místo nebo nás dokonce špehovat. Skutečnost je ovšem poněkud jiná. Roboti nám značně pomohou. Na jejich bedra padnou nebezpečné, opakující se, únavné nebo nudné činnosti, případně úkony vyžadující mimořádnou pečlivost, preciznost a sílu. To zvýší efektivitu a produktivitu práce a také kvalita se posune o mnoho výše.

09. 02. 2017

Celnictví jako nedílná součást logistiky: Logistická akademie

​Mezinárodní obchod není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Při přepravě zboží přes hranice může nastat celá řada situací, které vám zkomplikují obchodování, nebo ho dokonce mohou zhatit úplně. Abyste byli vždy připraveni a nic vás nezaskočilo, spouští Logistická akademie (prezident LA je člen KLA) od března tohoto roku užitečný kurz pod názvem Celnictví jako nedílná součást logistiky.