Zajímavosti ze světa logistiky

09. 10. 2018

Klíčem k optimalizaci zásobovacího řetězce jsou data a nástroje pro jejich zpracování

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Zásobovací řetězce už dávno nejsou lineární. Tvoří jednu velkou celosvětovou síť.

Spousta současných výrobních procesů předpokládá přecházení hranic a to zpravidla několikrát. Problematiku zásobovacích řetězců tak posouvá na další úroveň komplexnosti. Příklad? Kliková hřídel používaná v BMW mini překročí hranice prostřednictvím Eurotunelu hned třikrát a na své cestě k zákazníkovi tak urazí přibližně 3 200 km.

07. 10. 2018

Digitální data pro analýzu globálních zásobovacích řetězců

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Analýzy pomáhají porozumět minulosti a umožňují tak přesněji předvídat budoucnost

„Pokud to nevidíte, nemůžete iniciovat změnu.“ To je pravdou v každém aspektu globálních zásobovacích řetězců. Faktem je, dokonce i v současném digitálním světě, že většina výkonných pracovníků v zásobovacích řetězcích netuší, co vše se děje v rámci jejich aktivit.

24. 06. 2018

Smutná zpráva

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.
Vážení kolegové, přátelé,
 
s velkým pohnutím Vám sděluji, že náš kolega a kamarád Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc. opustil tento svět.
 
Podlehl vážné nemoci ve čtvrtek 21.6.2018 a mně (spolu s Ing. Lubomírem Košíkem ze slovenské KLA) se dostalo té „výsady“, že jsem s ním mohl hovořit v jeho domově ve středu v odpoledních hodinách ještě den před tím. Jsem rád, že Vám mohu vydat svědectví o tom, že byl plně při vědomí a přesně v té dobré míře, kterou vždy projevoval při našich komornických setkáváních i mimo ně. 
 
Mnohým z vás jsem vyprávěl, jak mě Jaroslav Uhlíř křtil na námořníka při naší loňské plavbě Egejským mořem. Popisoval jsem to jistě jako humornou příhodu a asi ani neprozradil, že u toho můj kapitán a kamarád slzel. Mně čtvrteční zpráva vehnala do očí proud slz mnohem silnější - slz, za které se nestydím. 
 
Nicméně - vyřizuji hlasitý pozdrav od Jaroslava Uhlíře všem, kteří jej znali a měli rádi - a jakoby nám vzkazoval, že na něj nemáme vzpomínat jinak než v té jeho „dobré míře“ a s přátelským úsměvem ….
 
Jaroslav Bazala
 
P.S. Poslední rozloučení se bude konat na hřbitově v Čáslavi, v pátek 29.6.2018 od 11:00 hodin.

 

07. 05. 2018

Igor Rod – logistik s bohatými zkušenostmi ze zahraničí

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Igor Rod je velmi zajímavý člověk původem z Bratislavy- Slovenska, který se v logistice pohybuje už pěknou řádku let a to i v globálním měřítku. Své zkušenosti sbíral nejen v České republice, ale také v Německu, a nyní je jeho působištěm exotické Mexiko. V našem rozhovoru jsme se jej zeptali na jeho práci v Brose, co vidí jako aktuální logistický trend nebo jak by srovnal přístupy k logistice v jednotlivých zemích, kde pracoval. O Igoru Rodovi se toho ale dozvíte ještě mnohem více. Věříme, že to pro vás bude obohacující čtení stejně jako pro nás.

25. 04. 2018

Představujeme Tomáše Reizera, milovníka nových řešení, optimalizace a logistiky

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ing. Tomáš Reizer, ALog. je logistickým manažerem, kterého baví nalézat nová řešení a který se nebojí inovací. A to je správné. Logistika je velmi dynamický obor, kde nelze zůstat pozadu bez přijetí nových technologií. O nových technologiích, logistice a profesním životě nám právě Tomáš něco prozradil. A víme také i něco osobnějšího, třeba to, jaké sporty má nejraději. Poznejte i vy Tomáše Reizera blíže.

 
17. 04. 2018

Nesplněné sny a pracovní portfolio Petra Karkovského

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Nejlepší řešení jsou ta nejjednodušší... tak zní heslo PG logistic – poradenské firmy, která je působištěm Petra Karkovského. O práci, životě a názorech tohoto nezávislého senior konzultanta jsme se chtěli dozvědět více, a proto jsme se tohoto odborníka z řad specialistů v oblasti logistiky přímo zeptali, a díky tomu jsme jej poznali blíže. Poznejte ho také.

22. 02. 2018

4 výhody, které s sebou nese IoT v logistice #2

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Dobře nastavená logistika využívající moderní metody představuje velkou konkurenční výhodu. S ní získáte nejen čas, peníze, ale i loajální a nové zákazníky. Samé výhody. Řadu výhod přináší do logistiky IoT neboli Internet věcí, který její kvalitu posouvá na vyšší úroveň. Které čtyři výhody nás v souvislosti s IoT zaujaly?

12. 01. 2018

Profesní setkání logistiků 2018 se blíží

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Sice teprve začal nový rok, ale věřte, že květen, měsíc každoročního Profesního setkání logistiků, tady bude co nevidět. Uteče to jako voda a vy si opět budete moci poslechnout zajímavé přednášející, kteří vás obohatí o nové poznatky z praxe a aktuální témata rezonující světem logistiky. Jak to bylo loni a jak to bude letos?

21. 09. 2017

Bez selského rozumu se logistik neobejde, říká Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., Alog.

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Od pilotování vojenského vrtulníku přes logistiku a poradenskou činnost až po předávání vědomostí na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog. má za sebou mnoho různorodých zkušeností a jako člen rady Komory logistických auditorů si neustále udržuje přehled o nových trendech a metodách na poli logistiky. Seznamte se s tímto zajímavých člověkem a nahlédněte na logistiku jeho očima.

06. 08. 2017

Outsourcing logistiky – kdy ano a kdy ne

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Dělba práce vždy usnadňovala a urychlovala veškeré činnosti. Někdo umí to, jiný zase ono. Na tomto principu funguje každá firma, a tak je to správně. I přesto však klasická dělba práce uvnitř firmy nestačí. Vedení firmy je těžce řiditelné, těžce kontrolovatelné a mnohdy chybí i skuteční odborníci. Nelze efektivně zvládnout veškeré úkoly, vždy se najde nějaká oblast, která pokulhává. Když je dobře zvládnutá výroba, chybí dostatečná propagace apod. Vedle toho interní řešení veškerých procesů spolyká nemalé finanční prostředky.

10. 07. 2017

Efektivní práce se zásobami? Logistock od Logiconu!

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Jak správně naložit se zásobami – tato otázka trápí většinu podniků. Někdy je na skladě vysoký objem zásob, jindy zase není možné vyrábět, protože některé položky chybí. Koordinace procesů ve skladové logistice není vůbec jednoduchá a je potřeba vše dobře naplánovat a co nejefektivněji řídit.

26. 06. 2017

​Josef Černý – logistik tělem i duší

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

„Logistika je velmi specifický a zároveň průřezový obor. Baví mne diskutovat s našimi zákazníky o jejich problémech, navrhovat jim vhodná řešení a občas také vymlouvat jejich nereálné představy. Jsem rád, když námi dodané řešení funguje tak, jak jsme navrhli a se zákazníkem dohodli, když se na výstupu automatizovaného skladu objeví ve správném pořadí požadované palety, když jsou lidé, kteří s naším systémem pracují, spokojeni. Mám to štěstí pracovat s lidmi, kteří se nebojí nových výzev, protože vědí, že je ve většině případů společně dokážeme překonat.“ říká v rozhovoru náš člen, Josef Černý o logistice.

25. 05. 2017

Profesní setkání logistiků 2017 - REPORT #1

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Ve čtvrtek 18. a v pátek 19. května proběhlo další z tradičních setkání logistiků pod názvem Profesní setkání logistiků 2017. Tato konference, kterou již tradičně pořádá Komora logistických auditorů, se konala v podhůří Beskyd v SPA hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích a jako každým rokem nás obohatila o nové poznatky a inspirovala zajímavými řešeními v oblasti logistiky. Hlavním tématem letošního setkání bylo téma Inovace v logistice. A toto je první část reportu z této vydařené akce.

04. 05. 2017

Jednoduché řešení pro řízení zásob? MaVie!

autor: Petr Karkovský, PG logistic

Jak efektivně spravovat firemní zásoby? Otázka, kterou si pokládá snad každá firma. Vy jistě patříte mezi ně. A přesně proto přišlo PG Logistics – jeden z našich členů s velmi zajímavou novinkou, která nese název MaVie. Jedná se o vysoce profesionální nástroj pro analýzu a řízení zásob, který byl poprvé představen v loňském roce na veletrhu For Logistic v Praze. Zde právem vzbudil široký zájem odborné veřejnosti, jelikož se jedná o skutečně zdařilý počin.

26. 04. 2017

Jaroslav Bazala: Pár dobrých důvodů, proč byste měli vlastnit logistický diplom

Jaroslav Bazala je spoluzkladatelem Komory logistických auditorů a byl historicky jejím prvním předsedou. Nyní v Radě komory reprezentuje sekci marketingu. Současně je prezidentem Logistické akademie, kde předsedá finálním obhajobám, završujícím proceduru získávání diplomů. Má tedy přehled o jejich celkovém vývoji. Proto jsme se tohoto uznávaného profíka zeptali na několik otázek, ze kterých nám vyplynula tato zajímá fakta.

19. 04. 2017

Nové trendy ve světě skladové logistiky

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Konkurence nikdy nespí, zákazníci jsou stále náročnější a skladovou logistiku je proto potřeba udržovat na vysoké úrovni. Na základě toho se na poli logistiky neustále objevují inovativní prvky a metody. Pomáhají usnadnit manipulaci s materiálem a zjednodušit procesy. Již téměř samozřejmostí je snižování objemů zboží a materiálů ve skladech za účelem snížení nároků na prostory a tedy i nájmy, množství pracovníků aj. My se nyní podíváme na některé nové trendy, které se objevily v roce 2017 nebo ty, které se hojně využívají z let předchozích.

07. 04. 2017

Logistika v podání Kofoly

Přinášíme vám opět velmi zajímavý rozhovor se členem KLA, tenktokrát reprezentující společnost, kterou všichni znáte a patří mezi tzv. české lovebrandy - jak se dělá logistika v Kofole, co se v logistice podařilo a jak vypadá logistická mise firmy do budoucích let nám prozradil manažer distribuce, pan Vladimír Čoček.

20. 03. 2017

INDUSTRY 4.0 z pohledu českých firem?

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Na začátku února proběhla na akademické půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zajímavý workshop na téma INDUSTRY 4.0.. Protože jako profesní organizace se zaměřením na logistiku (kam spadá logicky i výroba) máme mezi sebou i členy, kteří se na tuto tématiku specializují, nechyběli zde tedy i naši "ambasador" - Ing. Tomáš Stohr z ESCARE.

21. 02. 2017

Robotizace v logistice

autor: Ing. Petr Jalůvka, DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Pojem robotizace zní stále spíše jako science fiction, ale postupně dostává reálné obrysy. Mnoho lidí se obává, že nám roboti mohou ukrást naše pracovní místo nebo nás dokonce špehovat. Skutečnost je ovšem poněkud jiná. Roboti nám značně pomohou. Na jejich bedra padnou nebezpečné, opakující se, únavné nebo nudné činnosti, případně úkony vyžadující mimořádnou pečlivost, preciznost a sílu. To zvýší efektivitu a produktivitu práce a také kvalita se posune o mnoho výše.

09. 02. 2017

Celnictví jako nedílná součást logistiky: Logistická akademie

​Mezinárodní obchod není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Při přepravě zboží přes hranice může nastat celá řada situací, které vám zkomplikují obchodování, nebo ho dokonce mohou zhatit úplně. Abyste byli vždy připraveni a nic vás nezaskočilo, spouští Logistická akademie (prezident LA je člen KLA) od března tohoto roku užitečný kurz pod názvem Celnictví jako nedílná součást logistiky.